غذای ایرانی رز

ما خاطرات شیرین ایجاد می کنیم.

سفارش دهید

Persian Food

Welcome to Rose

Rose is a team work of Rose Restaurant , we aim at promoting the foodstuff industry through the branches , we establish and through the new dishes. and integrate between different cultures.

OUR MENU

Choose & Taste

Rose is a team work of Rose Restaurant, we aim at promoting the foodstuff industry through the branches , we establish and through the new dishes. and integrate between different cultures, by merging different Oriental and its western recipes

Video Background

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

LATEST NEWS

Stay up to Date

Come & Experiences our best of world class cuisine